Chroland Limited

Specialistë në Trainime Biznesi dhe Përmirëesim të Biznesit

 

Anglishte Biznesi

Ju dhe kompania juaj mund të jenë më shumë konkurrues në një mjedis global nëse ju keni aftësitë e përshtatshme.

 

Ne ofrojmë trainime unike nga folës natyralë të gjuhës angleze në fuishat e mëposhtëme:-

Anglishte biznesi

Komunikim

 

+  Prezantime në Anglisht

+  Shkrimi i letrave dhe e-maileve

+  Takime dhe negociata

+  Aftësi në të folur në telefon

+  Socializim në Anglisht

+  E folura korrekte e gjuhës Angleze

+ përmirësimi i aftësive në të dëgjuar

më shumë ...

Kurse afatshkurtëra marketingu

+ Bazat e marketingut

+ Planifikimi Marketing

+ Marketing ndërkombëtar

+ Aftësitë ndërkulturore

+ Komunikimi Marketing

+ Shërbimi ndaj klientit

+ Shitja dhe Manaxhimi i shitjeve

+ Branding

më shumë....

 

Konsulencë

ISO 

Përherë e më shumë kompanitë e kanë të nevojshme që të certifikohen me standartet ISO për t’u treguar klientëve në Shqipëri dhe kryesisht jashtë se ata janë duke punuar me standartet ndërkombëtare të manaxhimit të cilësisë.

Konsulentët tanë punojnë ngushtë me ju për të përmirësuar biznesin, ne ju trajnojmë ju për të siguruar përputhshmëri të plotë me standartet dhe ne punojmë me kompani britanike për të marrë certifikatën përkatëse – garancia juaj që ju punoni me cilësinë më të mirë të mundëshme.

më shumë ...

Kerkime Tregu, Konsulence Marketing dhe Ekspertize Manaxhimi

Kërkimi  
 

A e dini se c’farë mendon klienti juaj për ju?

 

A e dini se përse klientët blenë produktet tuaja?

 

Përse klientët blenë produktet e konkurrentëve tuaj dhe jo tuajat?

 

A jeni të kënaqur me biznesin tuaj..?

 

Ne ofrojmë kërkim të pavarur për të gjetur se kërko këtu ...
kompanitë më të suksesëshme ndërkombëtare në mënyrë të vazhdueshme kontrollojnë reputacionin e produkteve dhe brandeve të tyre dhe kompaninë për të qendruar në krye."

Ne ofrojmë kërkim të pavarur

Më shumë … 

Ne analizojmë rezultatet ....

 

Ne ndihmojmë për të ndërtuar strategjinë tuaj...
...
l